Arenan

Arenan i Västerås

Surahammar som studieort

Surahammar är beläget i Surahammars kommun och är även kommunens centralort. Ett vackert inslag i kommunen är naturen och här finns det möjligheter till både båtliv och skogsliv med härliga promenadstråk. Kommunen är hem till sex stycken skolor, som har allt från förskoleklass till grundskola för årskurserna 1-6. Kommunen har också fritidsgårdar och umgängescentrum som är ett bra alternativ för fritidsaktiviteter. Någon gymnasieskola finns det däremot inte i Surahammar men orten har inlett ett samarbete med Västerås stad. Västerås ligger endast 20 min bort och därmed är kommunikationerna goda för de Surahammarelever som vill studera vidare efter grundskolan.

Surahammar har välmående och studieintresserade elever

Surahammar erbjuder kultur och språk

Surahammar har ett rikt kulturliv och för att invånarna ska kunna utveckla sina intressen inom området har något som kallas KULtura startats. Verksamheten KULtura är till för att alla på orten, oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen. Målet är att alla som önskar, ska kunna utveckla sina färdigheter inom kulturens värld. Genom ett samarbete mellan Surahammars kommun, ABF Västra Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan samt Folkets hus, har det blivit möjligt att genomföra verksamheten. Verksamheten kommer att komma igång så fort grupperna blir fullsatta och ta plats i Folkets hus.
Ett viktigt ämne i skolan är utländska språk och också att de elever som behöver, får undervisning i sitt modersmål. För de som går i grundskolan i Surahammar erbjuds det modersmålsundervisning i det finska språket. Om det är några elever som skulle vilja lära sig finska utan att de pratar språket hemma, går även det att ordna. Det är nämligen kommunens skyldighet att ge undervisning om det är möjligt att hitta en lämplig lärare. Undervisningstimmarna i finska som erbjuds är 45-60 minuter, en gång i veckan.

Välmående och trygghet

För att öka chansen att alla elever i Surahammar mår bra och får stöd och hjälp vid behov, finns det alltid tillgängliga vuxna på plats i skolorna. Teamet består av kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, skriv- och läspedagoger, logoped, kulturpedagog, yrkesvägledare samt verksamhetsutvecklare. All personal är på skolorna för att hjälpa eleverna att känna sig trygga och få den hjälp och guidning som behövs för livet som väntar utanför skolans murar. Det görs även hälsokontroller som kontroller för hörsel och syn samt andra mindre sjukvårdsinsatser.
Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att guida och vägleda eleverna till att fortsätta sträva för att nå sina drömmar. Att vara ung student är inte alltid helt enkelt och inte heller är det lätt att veta vilket yrke som man ska satsa på i framtiden. Vägledaren informerar om de studiemöjligheter och vägval som finns, framförallt görs detta i niondeklasserna inför gymnasievalen. En annan viktig del i att eleverna i Surahammar får en bra skolgång är praon och därför får de även hjälp från yrkesvägledaren med att hitta rätt praktikplats.

Surahammar är en studiekommun med kultur och vägledning

Att plugga i Surahammar ger eleven en chans att fördjupa sig inom det kulturella området samt att utveckla språkkunskaper inom finska. Rätt vägledning är viktigt för elevens fortsatta utveckling. Teamet som finns på skolorna är samtidigt en trygghet som gör att eleverna kan fortsätta att fokusera på dagens studier men även få en inblick i vad som väntar på gymnasiet. Under praon får eleven ofta sin första inblick i det verkliga jobblivet och leder till de första jobbreferenserna. Det är viktigt att skapa en trygg och säker bas inför framtiden med hjälp av trygga vuxna.