Arenan

Arenan i Västerås

Ungdomsstyrelsen i Västerås

Ungdomsstyrelsen, eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som det formella namnet numera lyder, är en statlig organisation med ansvar för att driva igenom de nationella ungdomspolitiska målen på olika områden i samhället. I Västerås är Ungdomsstyrelsen aktiv inom många områden, men kanske framförallt när det gäller att hjälpa unga att ta sig vidare till jobb eller studier. Mötesplatsen Arenan är en viktig del av detta arbete. Dit kan ungdomar som är på väg att hamna snett komma för att få vägledning. MUCF delar också ut stipendier till civilorganisationer i Västerås.

Ungdomsstyrelsen är där för Västerås ungdom

Ungdomsstyrelsen i Sverige

Ungdomsstyrelsen grundades 1959 under namnet Statens ungdomsråd. Då som nu var uppdraget att förbättra villkoren för svenska ungdomar, och stärka deras rättigheter och livsmöjligheter. 2014 ändrades namnet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och i och med namnet breddades även myndighetens uppdrag. Nu fick de ett tydligare mandat att stödja olika grupper i civilsamhället i allmänhet, och inte bara ungdomsgrupper. Detta är någonting som görs genom att myndigheten samlar information, arbetar tillsammans med civila aktörer och – inte minst – fördelar statsbidrag.
I sitt arbete med ungdomar har myndigheten ett särskilt ansvar för att hjälpa dem in på arbetsmarknaden eller till högskolestudier. I lika stor utsträckning har dock Ungdomsstyrelsen också ett demokratiskt uppdrag gentemot unga människor i Sverige, nämligen att stärka deras delaktighet i politiska processer och beslutsfattande. Särskild vikt har sedermera även lagts vid att Sverige ska ha ett aktivt civilsamhälle, och tanken är därför att MUCF ska ha en roll som ett neutralt forum där civila och folkvalda kan mötas.

Hur de hjälper Västerås

I Västerås har myndigheten varit mycket aktiv de senaste åren. Bland annat delade Ungdomsstyrelsen, eller MUCF, nyligen ut ett stipendium om 300 000 kronor till föreningen Waamo samhällsutveckling. Gruppen arbetar för att förhindra att ungdomar i Västerås vänder sig till våldsbejakande extremism, något som varit ett växande problem bland unga män med migrationsbakgrund i staden. MUCF har också delat ut medel till projektet UNIK – Ungt Nutida Inflytande i Kommunen – en satsning som syftar till att öka ungdomars politiska deltagande i kommunen
Flaggskeppet för Ungdomsstyrelsen i Västerås är ändå Arenan. Projektet drivs av Västerås stad men med stöd av MUCF, och fungerar som en förebyggande instans för ungdomar som är på väg att hamna snett. Framförallt handlar det om de som är mellan 16-20 och är på väg att avbryta sina gymnasiestudier. Arenan ser till att var och en får den hjälp de behöver för att inte fastna i sysslolöshet, bland annat genom att tipsa om rätt gymnasieprogram eller förmedla kontakter med arbetslivet.

Ungdomsstyrelsen i framtiden

Ungdomsstyrelsen, eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kommer fortsätta att spela en viktig roll för Västerås ungdomar och civilsamhälle. Inte minst med tanke på de utmaningar Västerås står inför, med alltför många unga som fastnar i arbetslöshet eller, om det vill sig riktigt illa, dras till radikala rörelser. Faktum är att MUCF redan har hjälpt många unga i staden att hitta rätt och komma till tals. Det handlar inte bara om att förmedla en väg in i arbetslivet, utan om att odla aktivt medborgarskap.